Aina ilmainen toimitus! Valmiissa tuotteissa ilmainen palautus 30 päivän sisällä!

0

Ostoskorisi kaipaa tuotteita :)

Tietosuojaseloste TaiKu-shopin asiakkaille

Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry:n ja sen tytäryhtiö Valpas Ratkaisut Oy:n muodostama konserni kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja tarjottujen palvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) ja verkkosivujen taikushop.fi, www.lkro.fi ja www.valpasratkaisut.fi (jäljempänä "Verkkosivumme") yhteydessä. Lue tämä Seloste huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä tai verkkosivun selaamista. 

 

1.   REKISTERINPITÄJÄ

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry:n ja Valpas Ratkaisut Oy:n muodostama konserni (jäljempänä "LKRO-konserni", ”me” ”meitä” tai ”meidän”). Vastaamme siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry

Yritystunnus: 169327-5

Osoite: Kylänlahdentie 81, 81820 Kylänlahti

tai

Valpas Ratkaisut Oy

Yritystunnus: 2732373-1

Osoite: Kylänlahdentie 81, 81820 Kylänlahti

 

Sähköpostiosoite LKRO-konsernin tietosuojavastaaville:

tietosuojavastaava@lkro.fi

 

2.   HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka

 • olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kansamme, esimerkiksi kun ostat palvelujamme tai liityt yhdistyksen jäseneksi
 • syntyvät verkkosivulla vierailusi yhteydessä, kun täytät ja lähetät sähköisen opiskelijahakemuksen
 • saadaan muista lähteistä ja yhteistyötahoilta, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan Palveluamme sinulle.

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • asiakkaiden perus- ja henkilötiedot, osoite, puhelin, sähköposti
 • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua koskevat tiedot, maksu- ja laskutustiedot
 • asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto
 • henkilöstön perus- ja osoitetiedot, ammattinimike ja työsuhteesi työnantajaan
 • kaikista henkilörekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joista on ilmenevät asetuksen mukaiset tiedot. Tietosuojaselosteet meidän henkilörekistereistämme löydät tämän sivun alalaidasta.

  3.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

  Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen

  Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  1. Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

  Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle Palvelua. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän väliseen sopimukseen.

  1. Markkinointi

  Rekisteröityjä tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointiin, etämyyntiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

  pitääkö olla varautunut myös suoramarkkinointiin? Jos niin tämä teksti:

  Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme Palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme tarjota tietoa osana Palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso tämän Selosteen jakso 8).

  1. Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

  Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme Palvelun ja verkkosivun tietoturvasta, Palvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä Palvelun kehittämiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa Palvelumme ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot Palvelun kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.

  1. Lakien noudattaminen

  Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten lakiin perustuvat tietopyynnöt. 

  1. Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

  Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

   

  4.   HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

  Voimme luovuttaa henkilötietoja LKRO -konserniin kuuluville yhtiöille soveltuvan lain sallimissa rajoissa tässä Selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan siirtää LKRO -konsernin sisällä myös sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten raportointitarkoituksessa ja harjoittaaksemme liiketoimintaamme tehokkaasti, kuten käyttääksemme keskitettyjä tieto- ja viestintäjärjestelmiä. Henkilötietojen luovuttaminen LKRO-konsernin sisällä perustuu meidän oikeutettuun etuumme harjoittaa liiketoimintaamme ja hallita asiakassuhteitamme tehokkaasti sekä kertoa asiakkaille muiden LKRO -konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluista.

  Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

  • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen;
  • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä;
  • mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;
  • kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi; ja
  • sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

   5.   HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

   Emme siirrä asiakkaiden henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

    

   6.   EVÄSTEET

   Käytämme myös evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivullamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

   Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.  

    

   7.   HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

   Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

   Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

   Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

    

   8.   SINUN OIKEUTESI

   Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

   Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

   Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

   Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

   Tarkastus- tai korjausoikeuden toteuttamiseksi kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä palvelua hoitavaan henkilöön tai rekisterin yhteyshenkilöön. Tarkastus- tai korjauspyynnön voi tehdä myös kirjallisesti lomakkeella, joka toimitetaan Lieksan kristilliselle opistolle, Kylänlahdentie 81, 81820 Kylänlahti tai tietosuojavastaava@lkro.fi. Pyynnön tekijän henkilöllisyys varmistetaan aina kuvallisesta henkilötodistuksesta, mikäli henkilöä ei entuudestaan tunneta.

   Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot.

    

   9.   TIETOTURVA

   Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

   Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

    

   10.SELOSTEEN MUUTTAMINEN

   Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.lkro.fi tai www.valpasratkaisut.fi, josta löydät myös viimeisimmän version tästä Selosteesta.

    

   11.OTA YHTEYTTÄ

   Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava@lkro.fi.